Artiklid

Massiivid


Sissejuhatus

Arvutite üha kasvav kasutamine on muutnud maatriksiteooriat muu hulgas sellistes valdkondades nagu majandus, tehnika, matemaatika, füüsika. Vaatame näidet. Järgmises tabelis on esitatud kolme õpilase hinded ühes etapis:

Keemia

Inglise keeles

Kirjandus

Hispaania keeles

A

8

7

9

8

B

6

6

7

6

C

4

8

5

9

Kui tahame teada õpilase hinnet B Kirjanduses otsige lihtsalt tabeli teises reas ja kolmandas veerus olevat numbrit.

Vaatleme nüüd numbritabelit, mis on paigutatud ridadesse ja veergudesse, nagu ülaltoodud näites, kuid sulgudes või sulgudes:

Sellistes tabelites on elemendid numbrid. Ridad on loetletud ülevalt alla ja veerud, vasakult paremale:

Lauad koos m read ja ei veerud (m ja ei naturaalarvud peale 0) nimetatakse maatriksiteks m x n. Eelmises tabelis on meil seega maatriks 3 x 3. Vaadake veel mõnda näidet:

  • on 2 x 3 maatriks

  • on 2 x 2 maatriks

Järgmine: üldine märkus

Video: 3-1 Massiivid, ArrayListid ja HashMapid (August 2020).