Varsti

3. väljakutse vastus


Vanuse suhe

Lahendus on järgmine:

Me helistame y noorima inimese vanus.

Me helistame x vanima inimese vanus.

Probleem on selles, et praegu (praegu) on vanus 4–5. Seega:

y / x = 4/5 (võrrand 1)

Probleem on selles, et 8 aastat tagasi oli vanus vahemikus 8 kuni 11. Nii:

(y-8) / (x-8) = 8/11 (võrrand 2)

Y eraldamine võrrandis 1:

y = 4x / 5

Pannes see y väärtus võrrandisse 2, on meil:

((4x / 5) -8) / (x-8) = 8/11

(4x / 5) -8 = 8/11. (X-8)

Mõlemal küljel mmc tegemine on meil:

(4x-40) / 5 = (8x-64) / 11

11. (4x-40) = 5. (8x-64)

44x-440 = 40x-320

44x-40x = 440-320

4x = 120

x = 30

Vanima inimese vanus on seega 30 aastat !!!

Tagasi avalduse juurde