+
Teave

Väljakutse 89


Kaheksa kaheksat

Raskusaste:

Kasutage 8 kaheksat ning pluss- (+), miinus (-) ja korrutamis- (x) märke, kuni jõuate täpsele 1000-le numbrile.