+
Üksikasjalikult

15. väljakutse


Kontrollige täitmisviga

Raskusaste:

Üks inimene tšekki kirjutades pööras kümneid sadu ümber. Seetõttu maksti enammakstud summa $ 270.00. Teades, et kaks numbrit on üks ja kaks, arvutage tšekil olev arv, mis kirjutati kümnete kaupa.