+
Üksikasjalikult

Polügooni sarnasuse omadused


Kui kaks hulknurka on sarnased, siis on nende suhe perimeetrid on võrdne kummagi polügooni kahepoolsete vastaspoolte suhtega.

Demo:

Olemist ABCD ~ A'B'C'D"me peame:

Nende polügoonide ümbermõõt saab esitada järgmiselt:
Ümbermõõt ABCDE (2lk) = AB + EKr + CD + FROM + EAÜmbermõõt A'B'C'D'E' (2lk') = A'B' + B'C' + C'D' + D'E' + E'A'

Proportsioonide omaduse järgi võime öelda, et:

Näide:

  • Kolmnurga küljed on 3,6 cm, 6,4 cm ja 8 cm. See kolmnurk sarnaneb teisega, mille ümbermõõt on 45 cm. Arvutage teise kolmnurga küljed.
    Lahendus:
    Sarnasuse suhe =


    Seetõttu on teise kolmnurga küljed 9cm, 16cm ja 20cm.

Järgmine sisu: kümnendmurruliste ratsionaalarvude toimingud