Artiklid

Massi mõõtmise näit


Massi mõõtmiste lugemisel järgitakse sama protseduuri, mida rakendatakse lineaarsete mõõtmiste jaoks. Näited:

  • Lugege järgmist mõõtmist: 83,731 hg.

kghgdaggdgcgmg
83,731

Loe "83 Hg ja 731 detsigrammi".

  • Loe mõõt: 0,043 g.

kghgdaggdgcgmg
0,043

Selle tekst on "43 milligrammi".

Olulised suhted

Massimõõtmisi saame seostada mahu ja mahutavuse mõõtmistega. Nii et puhas vesi (destilleeritud) temperatuuril 4ºC Kehtib järgmine samaväärsus:

1kg 1dm3 1L

Suhted kehtivad ka:

1m3 1 Kl 1t

1cm3 1ml 1g

Märkus:

Suurte masside korral võime kasutada ka järgmisi eriüksusi:

1 märgi juures = 15 kg

1 tonn (t) = 1000 kg

1 megaton = 1000 t või 1 000 000 kg

Järgmine: ühikute teisendamine